Beneficiaires

Région

Village

Personnes

Total

Ségou

Dougouwolo

5.000

25.945

Nampelabougou

1.693

Sorofing

3.000

Talla

1.500

Wakoro

1.752

Mopti

13.000

13.000